BF1/2022 - Leder

Å SE FOR SEG DET SOM ENNÅ IKKE FINNES

Barnehagen er et stort rom fylt av all verdens fantastiske scenarioer. Der finnes det overdådige dronningselskaper med servering av kyllinglår med sjokoladesaus, forvirrede hakkespetter på vei til sin første skoledag og blodige dansefester for helt vanlige zombiefamilier. Der kan du se to begeistrede hvaler frakte ekorn over Atlanterhavet, en beksvart natt bli til morgen på tre sekunder og et par doktorer utføre en forferdelig komplisert operasjon av en melketann i venstre kne.

avatar
Birgitte Fjørtoft

Redaktør Barnehagefolk


  • Mars, 2022
  • min lesing

Ileken er barna eksperter på å teste ut nye ideer, bryte regler, trosse normer og ha et åpent blikk for overraskelsene som kan ligge bak neste sving.

Jeg tror vi har noe å lære av barna når vi diskuterer hvem som bør gjøre hva i barnehagen, for da trengs denne forestillingsevnen. Vi diskuterer det altfor ofte ut ifra den virkeligheten vi kjenner: At under halvparten av de ansatte har barnehagelærerutdanning, at nesten ingen med mastergrad i barnehagepedagogikk jobber direkte med barna, og at likhetsdiskursen lever i beste velgående. Da blir spørsmålet om vi for eksempel bør fordele arbeidsoppgavene basert på utdanningsnivå, raskt forstått som en fornærmelse for de uten den foretrukne utdanningen. Vi ser det igjen og igjen. Når det blir argumentert for flere barnehagelærere i barnehagen, får sjelden en slik meningsytring stå uten at en lojal pedagogisk leder føler behov for å løfte frem den fantastiske jobben som deres ufaglærte medarbeidere gjør. Når ordskiftet blir i overkant hensynsfylt og diplomatisk, reduseres muligheten for å skape en nødvendig ny forståelse av barnehagens samfunnsoppdrag.

diskusjonen om arbeidsfordeling og ansvar er ikke primært en profesjonskamp, for det vi egentlig diskuterer, er barnehagens innhold og det pedagogiske tilbudet barna skal få mulighet til å ta del i.

I stedet for å spørre hvem som bør gjøre hva, skal vi kanskje heller stille følgende spørsmål: Hva er de pedagogiske kjerneoppgavene i barnehagen? Det er nemlig ikke så enkelt som at de praktiske og pedagogiske oppgavene er helt adskilt og aldri glir over i hverandre. Et litt ekstra langt dobesøk kan bli til en svevende samtale om hvorfor noen mennesker ønsker å kremeres. Når en vott må byttes inne i garderoben, kan det innebære et utsagn som vekker bekymring. For han som har vært sliten hele ettermiddagen, kan det være godt å hvile litt på benken mens kjøkkenbordet vaskes. Disse tre situasjonene – og mange lignende – kan defineres som praktiske oppgaver, men krever like fullt en ansatt med kunnskap og faglig skjønn for å gjøre situasjonen til en viktig pedagogisk situasjon. Der barnehagebarn er, trengs det barnehagefaglig kunnskap, og den trengs også på kontoret, på møterommet og i samarbeid med andre instanser. Det er også en mulighet for at gjennomføringen av enkelte arbeidsoppgaver er et slags evig kompromiss: at barnehagelærerne blir nødt til å gjøre en praktisk situasjon pedagogisk fordi den pressede bemanningssituasjonen krever det. Den norske barnehagen har vært gjennom en enorm utvikling de seneste årene, men bemanningen og arbeidsfordelingen er den samme. Det er på tide å tenke nytt

Dette handler ikke om at barnehagelærerne skal slippe å ta ut av oppvaskmaskinen eller rydde opp etter formingsaktiviteten; det handler om hvilke pedagogiske ambisjoner vi våger å ha på vegne av den neste generasjonen barnehagebarn

Hvordan kan de med barnehagefaglig kompetanse få mer tid til å lede de pedagogiske kjerneoppgavene og være i samspill med barn? Min påstand er: Hvis vi tar en grundig og modig diskusjon om hvor og når den barnehagefaglige kompetansen er avgjørende for kvalitet, da er det ikke lenger så selvsagt å lande på at utdannede barnehagelærere skal utføre oppgaver hvor ikke deres kunnskap og kompetanse er krevet.

dette handler ikke om at barnehagelærerne skal slippe å ta ut av oppvaskmaskinen eller rydde opp etter formingsaktiviteten; det handler om hvilke pedagogiske ambisjoner vi våger å ha på vegne av den neste generasjonen barnehagebarn. Hvis vi kun ser mulighetene ut ifra dagens ressurssituasjon, snevres mulighetsrommet inn. Hvis vi derimot er i stand til å se for oss en barnehagefremtid hvor personalet kun består av barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere og barnehagelærere med mastergrad, vil dette gjøre noe med hvordan vi tenker at ressursene kan fordeles. Vi må også se for oss politikere som forstår betydningen av kvalitet, og som har vilje til å bruke de pengene et høyere utdanningsnivå i barnehagen krever. Til høsten skal regjeringen legge frem ny barnehagestrategi mot 2030. Kunnskapsministerens antydninger om innholdet i denne sender noen håpefulle signaler. På samme måte som når fire femåringer kommer inn i et rom med et par planker og noen stoffbiter og ser en skyskraperby med superhelter, bør vi også se forbi den faktiske situasjonen i dag og mot det barnehagen kan bli.

dette temanummeret er derfor en invitasjon til å leke. Ta i bruk den sterke lekekompetansen dere bruker i møte med ungene, og lek at barnehagen kan være noe annet enn det vi kjenner i dag. Du vet der fireåringen sier at «dette legohuset er verdens største rompalass», og du svarer «åh, ja, jeg ser det platået der, er det der de skyter raketter ut fra»? Akkurat slik vil jeg at du skal lese denne utgaven av Barnehagefolk. Selv om dansende zombier og glitrende dronninger skal få lov til å bli værende i barnas fantasiverden, går det an å håpe på en annen barnehagevirkelighet. Men den blir ikke mulig om vi ikke kan forestille oss den.

God lesning

Card image cap

Gjør som 4000 andre fornøyde barnehagefolk, tegn et abonnent på Barnehagefolk
og få tidsskriftet i posten.
(Du får alle nummerne for inneværende år ved
tegning av abonnement)

Abonner på Barnehagefolk