FORSKNING PÅGÅR

NY DOKTORGRADAVHANDLING

«Jeg har et håp om at studien kan medføre mer anerkjennelse av den kroppslige kunnskapen barnehagelærere har.»


  • Mars, 2024
  • min lesing

... Hvem?
Beate Kristin Leirpoll

Hva?
Doktorgradsavhandlingen Tid, berøring og inderlighet. Lesninger av utøvd barnehagefaglighet i lys av Walter Benjamins tankebilder ved Høgskolen i Innlandet (2023).

Hvorfor har du forsket på dette?
En hovedmotivasjon for studien min er at jeg anser den fagligheten som artikulerer seg kroppslig i møte med barnehagebarn, som grunnleggende, verdifull og uunnværlig. I studien jobber jeg med et perspektiv der kroppslige former for uttrykt faglighet verken kan regnes som annenrangs, ureflektert eller som en form for halvbarnehagefaglighet før fagspråklige formuleringer finnes. For selv om hendelser i barnehagen ikke blir skriftliggjort eller omtalt, kan de skrive seg inn i og merke kropper. I avhandlingen tematiserer jeg dypest sett en faglighet som ikke er prisgitt eller primært lever på papiret, men på gulvet.

Hva håper du at din forskning kan bidra til på barnehagefeltet?
Små kvalitative studier som min har sjelden stor gjennomslagskraft. Samtidig har det for min egen del nesten alltid vært disse studiene som aller mest har skjerpet mitt blikk, og bidratt til en økt varhet og forståelse for det barnehagefaglige. Så derfor har jeg et håp om at studien kan medføre mer anerkjennelse av den kroppslige kunnskapen barnehagelærere har. Jeg håper også at studien kan være med på å fremme en begeistring for det forunderlige og rike barnehagelivet, kanskje særlig i dets mest hverdagslige uttrykk.

Hva tror du barnehageansatte kan lære av forskningen din?
Jeg tror nok det er de som sitter langt fra stellebord, sovevogner og sandkasser som kan ha mest å lære av min studie. Men jeg tror barnehageansatte vil kunne erfare gjenkjennelse i møte med de empiriske beskrivelsene og kanskje også få en fornyet tillit og forsterket tro på det helt store i det lille barnehagelivet.

Card image cap

Gjør som 4000 andre fornøyde barnehagefolk, tegn et abonnent på Barnehagefolk
og få tidsskriftet i posten.
(Du får alle nummerne for inneværende år ved
tegning av abonnement)

Abonner på Barnehagefolk